1-5 цифр таниулах

Энэхүү нэгж хичээлийн хүрээнд 1-5 цифрийг таниулна.